دکتر محمد عباسزاده در سلسله گفتارهای علمی:
اساس تحکیم بنیان خانواده در ایجاد ارتباط میان اعضاء است
پانزدهمین جلسه از سلسله گفتارهای علمی از طرح های راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز با سخنرانی دکتر محمد عباسزاده در مسجد دانشگاه در حضور نمازگزاران این دانشگاه برگزار شد.
١٣٩٥/١٢/١٧ ادامه مطلب >>
دکتر کریم پور در سلسله سخنرانی‌های علمی:
وابستگی به ابزار‌های ارتباط جمعی در گرو اجتماعی بودن انسان‌ها است
چهاردهمین جلسه از سلسله گفتارهای علمی از طرح های راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز با سخنرانی دکتر کریم پور در مسجد دانشگاه در حضور نمازگزاران این دانشگاه برگزار شد.
١٣٩٥/١٢/٠٩ ادامه مطلب >>
دکتر ضیاالدین دایی کوزه کنانی در سلسله سخنرانی های علمی:
راه رسیدن به رستگاری، رسیدن به باورهای درست است
سیزدهمین جلسه از سلسله گفتارهای علمی از طرح های راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز با سخنرانی دکتر ضیاالدین دایی کوزه کنانی در مسجد دانشگاه در حضور نمازگزاران این دانشگاه برگزار شد.
١٣٩٥/١١/٢٦ ادامه مطلب >>
دکتر سکوتی در جلسه گفتار علمی:
قوانین اجتماعی باید با پیشرفت های علمی مطابقت کند
دکتر رضا سکوتی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، در سومین جلسه از دور سوم سلسله گفتار‌های علمی که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تبریز بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه برگزار شد، با محوریت مشکلات عرصه پژوهش به ایراد سخنرانی پرداخت.
١٣٩٥/٠٩/٢٢ ادامه مطلب >>
دکتر حمیدرضا قاسم زاده در جلسه گفتار علمی:
امور جاری از بند های 24 گانه اقتصاد مقاومتی باید جدا گردد
دکتر حمیدرضا قاسم زاده قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز، در دومین جلسه از دور سوم سلسله گفتار‌های علمی که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تبریز در محل مسجد دانشگاه برگزار شد، با محوریت اقتصاد مقاومتی به ایراد سخنرانی پرداخت.
١٣٩٥/٠٩/٠١ ادامه مطلب >>
دکتر رسول زوارقی در جلسه گفتار علمی:
شکستگی حریم شخصی در گرو استفاده نامناسب از برنامه های اجتماعی است
دکتر رسول زوارقی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، در اولین جلسه از دور سوم سلسله گفتار‌های علمی که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تبریز در محل مسجد دانشگاه برگزار شد، با محوریت فضای مجازی به ایراد سخنرانی پرداخت.
١٣٩٥/٠٨/٢٤ ادامه مطلب >>

2 3 صفحه بعدی >>

هدایت به بالای صفحه