اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حجت الاسلام محمد انوری مسئول نهاد 33341319 2610
حجت الاسلام وحید علی‌محمدی معاون نهاد 33298445 2611
سید یعقوب هاشمی مسئول دفتر 33341319 2610
احمد پاشایی مدیر اجرائی - مدیر روابط عمومی 33300463 2601
باب اله نجفی کارشناس امور راهبردی 33392603 2603
شهروز قاسمی آذر کارشناس واحد اطلاع‌رسانی و ارتباطات 33392926 2926
هانیه وحدت جو کارشناس واحد خواهران 33344271 2612
حسن طالب زاده مدیر اجرایی مسجد 33348709 2069
دکتر رضا سکوتی دبیر هم اندیشی 33392613 2613