هلال محبوب؛ گزارش فعالیت های قرآنی و فرهنگی ماه مبارک رمضان 1398

هلال محبوب؛ گزارش فعالیت های قرآنی و فرهنگی ماه مبارک رمضان 1398

با همت واحد اطلاع رسانی و ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز، کتابچه هلال محبوب، هلال محبوب؛ گزارش فعالیت های قرآنی و فرهنگی ماه مبارک رمضان 1398 نهاد رهبری دانشگاه تبریز به زیور طبع آراسته شد