گزارش تصویری

هشتمین جلسه هم اندیشی دبیران شوراهای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه تبریز

هشتمین جلسه هم اندیشی دبیران شوراهای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشکده های دانشگاه تبریز برگزار شد

 

 

 

 

به گزارش واحد اطلاع رسانی و ارتباطات نهاد رهبری در دانشگاه تبریز، هشتمین جلسه هم اندیشی دبیران شوراهای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشکده های دانشگاه تبریز با موضوع راهکارهای بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جلسات هم اندیشی دانشکده ها برگزار شد.

 

 

کلمات کلیدی