ای نشسته صف اول!
توصیه‌های یک‌ساله‌ رهبر انقلاب خطاب به مسئولین نظام

ای نشسته صف اول!

در طول یک سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف، توصیه‌ها و مطالبات مختلفی را از مسئولین نظام، مخصوصا دولتمردان سابق و حاضر داشته‌اند.

چهارمین جلسه دبیران شورای هم‌اندیشی دانشکده‌های دانشگاه تبریز برگزار شد
گزارش تصویری

چهارمین جلسه دبیران شورای هم‌اندیشی دانشکده‌های دانشگاه تبریز برگزار شد

چهارمین نشست دبیران شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشکده های دانشگاه تبریز با حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه تبریز و دبیران شوراهای هم اندیشی دانشکده های دانشگاه، برگزار شد.