اگر ما بتوانیم گردهمایى‏هاى عمومى از اساتید دانشگاه و محققین و پژوهشگران در طول سال داشته باشیم و کسانى از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمایى‏ها مسائل مورد نظرشان را بیان کنند، این، کمک می کند به تصمیم‏ سازى؛ هم در دولت، هم در مجلس شوراى اسلامى، هم در مجمع تشخیص، هم در مراتب تصمیم ‏گیرى در دستگاه‏هاى اجرایی دولتى مثل وزارتخانه‏ ها و غیره.

مقام معظم رهبری

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در سال 1380 با هدف ساماندهی فعالیت های علمی ، آموزشی و فرهنگی استادان و ایجاد ارتباط میان تصمیم گیران و مدیران نظام با بدنه عظیم علمی کشور در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تشکیل و راه اندازی شد. این مرکز از طریق ارتباط دوسویه با استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور تلاش می کند تا به راهکارهای کاربردی و عملیاتی در حوزه های گوناگون علمی، آموزشی و فرهنگی دست یابد. این راهکارها می تواند برای مسئولان و برنامه ریزان نهادها، دستگاهها و سازمانهای مرتبط با این موضوعات، مفید بوده و گره گشای مسائل و مشکلات آنان باشد.
مرکز هم اندیشی استادان اهداف خود را در دو حوزه کلان تصمیم سازی برای نظام یعنی بهره مندی هر چه بیشتر از قوه ی عاقله کشور و معرفت افزایی یا توانمند سازی هر چه بیشتر استادان تعریف نموده است.

برگزاری دوره های دانش افزایی اعضای هیئت علمی و ضیافت اندیشه استادان در طول سالیان اخیر نقش بسزایی در معرفی مرکز هم اندیشی استادان و اعلام رسالت ها و وظایف خطیر آن مرکز داشته است.

در همین راستا دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه تبریز، هر سال با برگزاری دوره های دانش افزایی با حضور اساتید برجسته کشوری برای اعضای هیات علمی دانشگاه در تیر ماه همزمان دانشکده های مختلف با حضور اعضای هیات علمی برگزار می نماید.

اهداف و وظایف مرکز هم اندیشی
مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی اهداف گوناگونی را تعقیب نموده و وظایف متعددی را عهده دار است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
- بهره گیری از نظرات، دیدگاهها و راهکارهای علمی و عملیاتی استادان جهت کمک به تصمیم سازی مدیران ارشد نظام
- بسترسازی جهت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی استادان درجهت کمک به تصمیم‌سازی برای اجزای خرد و کلان نظام.
- ایجاد ارتباط با ارگانها و دستگاههای فرهنگی مرتبط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات آنها در جهت اهداف مرکز.
- ارتقای سطح معرفت دینی استادان و نخبگان دانشگاهی.
- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت نشست‌های هم‌اندیشی استادان و نخبگان در دانشگاهها.
- ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور.
- گسترش فرهنگ نقادی، پرسشگری و آزاد اندیشی بنیادین و روشمند در دانشگاهها.
- اهتمام جدی به نهضت نرم افزاری و تولید علم، راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست‌های هم‌اندیشی .
- تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه های گوناگون علمی و پژوهشی بویژه تحقق زمینه های وحدت حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه های نظری و روشهای کارکردی نظام.
- گسترش شبکه ارتباطات علمی ـ فرهنگی استادان.
- زمینه سازی برای فعال تر شدن ظرفیت های دینی، فرهنگی و... استادان در سطح دانشگاهها و کشور.
- گسترش فرهنگ هم اندیشی، مطالعه و پژوهش جمعی ـ مشارکتی و ارتباطات علمی ـ فرهنگی استادان.
- گسترش ارتباطات علمی ـ کارشناسی بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور.

چشم‌انداز مرکز
مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی، با توجه به جایگاه و رسالت اصلی خود مبنی بر معرفت افزایی استادان و کمک به تصمیم سازی در کشور، برنامه ریزی های خود را برای رسیدن به این دو رسالت مهم که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید نموده اند، معطوف داشته است. مرکز هم اندیشی استادان، با بهره مندی از تجارب گذشته درصدد است برنامه ریزی خویش را بر تقویت بنیان های فکری و فرهنگی استادان دانشگاهها متمرکز ساخته و اساتیدی کارآمد و برخوردار از روحیه و باور نسبت به امکان تولید علم توأمان با دغدغه ایمان اسلامی و تعهد ملی برای آینده کشور تجهیز نماید. از این رو گسترش فرهنگ هم‌اندیشی به معنای تبادل اندیشه‌ها در قالب ساختارهای دانشگاهی در جهت تعامل سازنده بین دانشگاه و جامعه و برای پاسخ‌گویی به نیازهای موجود جامعه از سوی مراکز آموزش عالی امری شایسته و مورد قبول خواهد بود.

 

فرم ثبت نام در دوره های دانش افزایی