عاقل‌ها نمی‌ترسند
رهبر انقلاب در تازه‌ترین سخنرانی‌شان به حقیقت مهمی درباره دستگاه محاسباتی اسلام انقلابی اشاره کردند:

عاقل‌ها نمی‌ترسند

باید به خط زد
برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در مقابله عملی با «نقشه تحریف و تحریم دشمن»

باید به خط زد